Fotografia przedstawiająca osobę w białym kitlu, która wygląda jakby wykonywała swoje obowiązki zawodowe

Opiekun medyczny to zawód o wielu obowiązkach, z których każdy wymaga odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Głównymi obowiązkami opiekuna medycznego są pomoc w zapewnieniu opieki medycznej pacjentom, wsparcie lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami warunków leczenia. Opiekun medyczny może pracować w wielu różnych placówkach medycznych, w tym w szpitalach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, klinikach i domach opieki.

Co robi opiekun medyczny?

Opiekun medyczny wykonuje szereg obowiązków, które wspierają lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w zapewnieniu opieki medycznej pacjentom. Głównymi obowiązkami opiekuna medycznego są:

  • Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Pomoc w zapewnieniu bezpiecznych i zgodnych z przepisami warunków leczenia
  • Wykonywanie procedur medycznych

Opiekun medyczny może również wykonywać inne obowiązki, w zależności od miejsca pracy. Na przykład w szpitalach opiekunowie medyczni mogą wykonywać obowiązki związane z zapewnieniem bezpiecznych i zgodnych z przepisami warunków leczenia, w tym zapewnienie czystości, dbanie o higienę pacjentów, przygotowywanie posiłków i wykonywanie procedur medycznych.

Jakie są wymagania dla opiekuna medycznego?

Aby zostać opiekunem medycznym, należy ukończyć szkołę medyczną lub uzyskać dyplom technika medycznego. Następnie opiekun medyczny musi uzyskać certyfikat opiekuna medycznego, który jest wymagany przez większość stanowych i federalnych agencji zdrowia. Aby uzyskać certyfikat, opiekun medyczny musi ukończyć program szkoleniowy i przejść egzamin weryfikacyjny.

Opiekunowie medyczni powinni również posiadać umiejętności interpersonalne, aby skutecznie współpracować z pacjentami, lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia. Ponadto opiekunowie medyczni powinni mieć dobrą znajomość zasad i procedur związanych z opieką medyczną, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom.

Gdzie pracują opiekunowie medyczni?

Opiekunowie medyczni mogą pracować w wielu różnych placówkach medycznych, w tym w szpitalach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, klinikach i domach opieki. Opiekunowie medyczni mogą pracować w oddziałach szpitalnych, w tym w oddziałach chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, geriatrii, onkologii i innych. Mogą również pracować w przychodniach, gdzie będą wykonywać obowiązki związane z monitorowaniem stanu zdrowia pacjentów i wykonywaniem procedur medycznych.

Jakie są wynagrodzenia opiekunów medycznych?

Wynagrodzenia opiekunów medycznych zależą od miejsca pracy i doświadczenia. Według danych z portalu wynagrodzeń PayScale.com wynagrodzenia opiekunów medycznych zaczynają się od około 30 000 zł rocznie i mogą osiągnąć nawet do 45 000 zł rocznie. Wynagrodzenia opiekunów medycznych w szpitalach są zwykle wyższe niż w innych placówkach medycznych.

Fotografia przedstawiająca osobę w białym kitlu, która wygląda jakby wykonywała swoje obowiązki zawodowe

Aby uzyskać więcej informacji jak zostać opiekunem medycznym, możesz odwiedzić stronę internetową mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku, Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego  – www.ksztalcenie-medyczne.pl. Akademia kształci specjalistów na kierunkach opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy oraz technik masażysta, sekretariat mieści się przy ul. J. Tuwima 30.