photo of a person in a wheelchair

Terapia zajęciowa jako element rehabilitacji osób po udarze mózgu

Udar mózgu to jedna z najczęściej występujących przyczyn niepełnosprawności. Powoduje on trwałe uszkodzenia mózgu, co może skutkować zaburzeniami funkcji poznawczych, motorycznych, a także zaburzeniami postawy. Rehabilitacja po udarze mózgu jest niezbędna, aby osoba dotknięta udarem mózgu mogła powrócić do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. Terapia zajęciowa jest ważnym elementem wszechstronnej rehabilitacji, której celem jest poprawa jakości życia pacjenta.

Terapia zajęciowa, zwana inaczej terapią czynnościową, jest metodą rehabilitacji, która wykorzystuje zajęcia praktyczne, aby poprawić lub odzyskać sprawność psychofizyczną pacjenta. Terapeuta zajęciowy wspiera pacjenta w osiąganiu określonych celów poprzez zachęcanie do aktywności oraz wdrażanie ćwiczeń, które mają na celu wzmocnienie jego samodzielności.

photo of a person doing a physio exercise

Korzyści terapii zajęciowej w rehabilitacji osób po udarze mózgu

Terapia zajęciowa w rehabilitacji osób po udarze mózgu ma szereg korzyści. Oto one:

  • Poprawa sprawności fizycznej – ćwiczenia wykonywane w ramach terapii zajęciowej pomagają wzmocnić mięśnie i stawy, poprawiając tym samym sprawność fizyczną pacjenta.
  • Zwiększenie samodzielności – terapia zajęciowa wspiera pacjenta w osiąganiu jak największej samodzielności w codziennych czynnościach, takich jak ubieranie się, mycie, gotowanie i zakupy.

Udoskonalenie umiejętności społecznych – terapia zajęciowa wspiera pacjenta w uczeniu się nowych umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, budowanie relacji i rozwiązywanie problemów.

Poprawa jakości życia – terapia zajęciowa wspiera pacjenta w osiąganiu jak najwyższego poziomu samodzielności i jakości życia. Pomaga ona pacjentowi w radzeniu sobie z trudnościami i wyrażaniu siebie, co z kolei pozwala mu na zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.

Tabela 1. Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane w terapii zajęciowej

Rodzaj ćwiczenia Opis
Ćwiczenia ruchowe Ćwiczenia mające na celu wzmocnienie mięśni i stawów, poprawę koordynacji ruchowej i zdolności motorycznych.
Ćwiczenia z zakresu zdolności poznawczych Ćwiczenia mające na celu poprawę pamięci, koncentracji, uwagi i myślenia.
Ćwiczenia z zakresu umiejętności społecznych Ćwiczenia mające na celu naukę komunikacji, budowania relacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Terapia zajęciowa jest ważnym elementem rehabilitacji osób po udarze mózgu. Ma ona na celu poprawę sprawności fizycznej, zwiększenie samodzielności, udoskonalenie umiejętności społecznych i poprawę jakości życia pacjenta. W celu osiągnięcia tych celów terapeuta zajęciowy wykorzystuje szereg ćwiczeń, takich jak ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia z zakresu zdolności poznawczych i ćwiczenia z zakresu umiejętności społecznych.

Jeśli szukasz wiedzy o terapii zajęciowej, zapraszamy do skorzystania z usług Pomorskiej Akademii Kształcenia Medycznego (www.ksztalcenie-medyczne.pl), która znajduje się przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku. Akademia ta kształci specjalistów na kierunkach opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy oraz technik masażysta. Sekretariat mieści się przy ul. J. Tuwima 30.